İslam'da Irkçılık Yoktur

İslam'da Irkçılık Yoktur

İslam'ın bu konuda yaptığı ilk şey, her türlü milliyetçiliği toprağın altına gömmesi oldu. Böylece İslam herhangi bir kabileyi veya cemiyeti diğerlerinden üstün tutmayı müslümanlara haram kılmıştır. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Milliyetçiliğe davet eden bizden değildir!.. Milliyetçilik için çarpışan bizden değildir!.. Ve milliyetçilik uğrunda ölen de bizden değildir..." (Ebu Davud)

Milliyetçilik bence de batıdan doğmuş ve bugün de İslam dünyasını parçalayan en büyük düşmandır.

İnsanlar arasında hiçbir rengin bir diğer renge, bir ırkın diğer bir ırka, bir ülkenin de bir diğer ülkeye üstünlüğü yoktur. Bunun için müslümanın bir rengi diğerlerine tercih etmesi veya bir milleti diğer milletlerden yahut bir iklimi diğer iklimlerden ya da bir kıtayı diğer kıtalardan üstün tutarak taassup derecesine varması caiz değildir.

Vasile b. el-Eska'dan şöyle rivayet edilmektedir:

-"Ya Rasulullah!.. Milliyetçilik nedir?" dedim.

-"Kendi milletine zulüm için yardım etmendir" diye buyurdular. (Ebu Davud)

Allah Subhanehu ve Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır:

"Ey iman edenler! Kendiniz, ana-babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa bile Allah için şahit olarak adaleti gözetin." (Nisa:135)

Peygamber (sav) cahliyet devrinde yaygın ve yalnız zahirine göre alınan şu ifadeyi mana itibariyle değiştirmiştir:

"Zalim veya mazlum olsun, kardeşine yardım et"

Peygamber (sav) kalpleri imanla dolan ashabına bir başka manayı kastederek aynı ifadeyi söylediği zaman hayret ettiler, şüpheye düştüler ve dediler ki: "Ya Rasulullah! Mazluma yardımı anladık, ya zalime nasıl yardım edilir." Buyurdular ki:

"Onu zulümden vazgeçirirsin. İşte bu, ona yardımdır." (Buhari)

Buradan anlıyoruz ki müslümanlar arasında vatandaşlık gibi iklim ve sınırlara bağlı veya milliyetçilik gibi belirli bir nesil ve soya dayalı ırkçılık iddialarını İslam, İslam Peygamberi ve İslam Kitabı, cahiliyet devri adetlerinden sayarak reddeder.

Soy ve Renklerle Övünülmez

Buhari'nin rivayetine göre bir gün ilk müslümanlardan sayılan Ebu Zerr ile Bilali Habeşi birbirlerine kızmışlar, birbirlerini sebbetmişlerdir. Öfkenin tam şahlandığı sırada Ebu Zerr, Bilal'e:

"Siyahın oğlu" demişti. Bilal onu Peygamber (sav)’e şikayet etti.

İslam Peygamberi, Ebu Zerr'e buyurdu ki:

"Onu annesiyle mi ayıpladın? Sen öyle bir adamsın ki sende cahiliyet kokusu vardır." (Buhari)

Ebu Zerr'den rivayetle Peygamber (sav) kendisine şöyle buyurmuştur:

"İyi bak, sen takva ile daha üstün olmadığın takdirde; kırmızı veya siyahtan daha hayırlı değilsin." (Ahmed b. Hanbel)

Bir başka hadiste şöyle buyurmuşlardır:

"Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem de topraktandır." (Bezzar)

Bununla İslam, müslümanı cahiliyyet devrinde yaptığı gibi neseple, soyla, şan ve şerefle övünmeyi, baba ve atalarla büyüklenmeyi haram kılmıştır. Bu cümleden olarak "Ben falanın oğluyum ve ben falan nesildenim, sen de falan sülaledensin!.. Ben beyaz ırktan, sen siyah ırktansın! Ben arabım sen de başka bir millettensin" şeklindeki ifadeleri de haram saymıştır.

Bütün insanlar bir asla tabi oldukları takdirde neseplerin ve soyların ne kıymeti kalır? Bu durumda da neseplerin kıymeti olduğu kabul edilse şu veya bu babadan doğan insanın üstünlüğü veya günahı nedir?

İslam Peygamberi Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bu nesepleriniz, küfür tarlanız değildir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Hiç kimsenin, diğerine din ve takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur." (Ahmed b. Hanbel)

Başka bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:

"Bütün insanlar Âdem ile Havva'nın çocuklarıdır... Allah kıyamet gününde soy ve neseplerinizden dolayı sizi sorguya çekmez. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." (Taberi)

Peygamber (sav) baba ve atalarıyla övünen kimselere çok ağır ifadelerle öfkelerini yağdırmış ve şöyle buyurmuştur:

"Öyle milletler gelecek ki, ölmüş babaları ile övüneceklerdir. İşte onlar cehennemin kömürleridir. Ve onlar, Allah katında pisliği burnu ile yuvarlayan böceklerden daha basittir!.. Allah sizden cahiliyet devrinin övünmesini ve babalarla büyüklenmeyi kaldırmıştır. İnsanlar iki gruptur: ya muttaki mümin ya da perişan kafir! Bütün insanlar Âdem'in çocuklarıdır. Âdem de topraktan yaratılmıştır." (Tirmizi, Beyhaki, Ebu Davud)

Bu hadisi şerife cahiliyet devri arapları ve onların derecesindeki Firavn ve Kisralar seviyesinde bulunan eski atalarıyla iftihar edip övünen kimseler için büyük ibretler vardır. Zira onlar Allah Rasulü'nün diliyle "cehennem kömürü"nden başka bir şey değildir.

Veda haccında, haram ayda ve haram beldede binlerce insan, İslam Peygamberini dinlerken Rasulullah (sav) Veda hutbesini irad etti. Orada ilan edilen esaslardan birisi şu idi:

"Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Dikakt ediniz. Hiç bir arabın arap olmayana, arap olmayanında araba, Hiçbir kızılderilinin, beyazın siyaha; siyahın da kızıl deriliye ve beyaza takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." (Beyhaki)
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: tesım doskı( ), 30.06.2010, 08:39 (UTC):
şupesiz bu islam alimlerın itıfak bir etığı bir kunudur,

Yorumu gönderen: rüveyda65( ), 18.05.2010, 17:25 (UTC):
çokk güzel allah razı olsn.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:
SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ
 
 
Siteyi
Sık Kullanılanlara
Ekle

KABENURU
BIR COK DILDE MEALLI KURAN
DINLE


NASHEED DINLE
DINLE
-----------------------------------
Feyzul Furkan
Kuran-ı Kerim Meali
ve Orjinal Arapca

-----------------------------------
Kuran-i Kerim Arapca
-----------------------------------
Elmalili Hamdi Yazir
Turkce Meali

-----------------------------------
Kütüb-i Sitte
-----------------------------------
Ahmed b. Hanbel
el-Müsned

-----------------------------------
Ebu Hanife Müsned
-----------------------------------
İmam Malik Muvatta
-----------------------------------
Sahih-i Buhari
-----------------------------------
Sahih-i Muslum
-----------------------------------
Sünen-i Tirmizi
-----------------------------------
Sünen-i Ebu Davud
-----------------------------------
Sünen-i Darimi
-----------------------------------
Sünen-i İbni Mace
-----------------------------------
Sünen-i Nesai
-----------------------------------
İbn Hacer el-Askalani
Fethu'l-Bari
(Sahih-i Buhari Şerhi)

-----------------------------------
İmam Nevevi
Dualar ve Zikirler

-----------------------------------
Kudsi Hadisler
-----------------------------------
Uydurma Olduğunda
İttifak Edilen Hadisler

-----------------------------------
-----------------------------------
Esma ul Husna
-----------------------------------
Reklam
 
ONLINE DINLE
 


Ali Küçük
Hadis Tefsiri

-----------------------------------
Saffet Bakırcı
Hadis Tefsiri
-----------------------------------
Ahmet Kalkan
Sohbetleri

-----------------------------------
Hasan Karakaya
Sohbetleri

-----------------------------------
Timurtaş Hoca
Sohbetleri

-----------------------------------
Yoldaki İşaretler
(Dinle)

-----------------------------------

ONLINE IZLE
 
-----------------------------------
Efendimizin Hayatı

-----------------------------------
Tevhid Nesline Bir Örnek:
Maximilianus

-----------------------------------
Kehf Suresi

-----------------------------------
Mazlum

-----------------------------------
Kavimlerin Helakı

-----------------------------------
 
 
Selamun Aleykum 65204 ziyaretçi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ONLINE