Çalgılı Aletlerin Hükmü

Çalgılı Aletlerin Hükmü

Şeytan (ondan Allah’a sığınırız.) ve askerlerinin, kullarını saptırmak ve beldeleri fesada uğratmak için en büyük araçlardan biri şarkı ve müziktir. Bu Şeytan onlarla, Allah’ın kullarını saptırdığı ve doğru yolundan çıkardığı vasıtaların en büyüğüdür.

1- Mubah Olan Şarkı

Bu sadece sesi yükselterek ve eğlence ve müzik aletleri olmaksızın şarkı söylemektir. Ancak şu şartların yerine getirilmesi gerekir. İçerisinde Allah a ortak koşma (şirk), ahlaksızlık Müslümanları yerme, yabancı kadınlara övgü ve kur yapma, içkilerden bahsetme olmamalıdır.

2- Haram Olan şarkı

Bu yukarıdaki şartlar kendisine uymayan her şeydir.

Yüce Allahın Kitabından Şarkı Ve Müziğin Haram Olduğunu Bildiren Deliller

“İnsanlardan kimi var ki, bilgisizce (insanları) Allah’ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için laf eğlencesi satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azap vardır.”
(Lokman:6)

Fakih sahabi Abdullah b.Mesud’a (R.A) ayetteki “ lehve’l-hadisin (laf eğlencesinin)”ne olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiştir.

“Kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki bu şarkıdır.” Bu sözünü 3 defa söylemiştir. (Tefsiru’t –Taberi XI/61 )

Kur’an’ın tercümanı olan Abdullah b.Abbas radıyAllahu anh ise:

“Ayet şarkı ve benzerleri hakkında indi “demiştir. (Buhari, el-Edebu’l-Mufred No:1265)

“Onlardan gücünün yettiğini sesinle oynat; atlılarınla ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas; mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol (bunları haram yoldan kazanmaya sevket); Onlara çeşitli vaadler yap, gerçi şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez.” (İsra-64)

İmam İbnu’l-Kayyim Allah ona rahmet etsin bu ayet hakkında şunları söylemiştir.

“ Şeytanın sesi Âdemoğullarını rahatsız eder. O Allah’a itaat dışındaki her türlü sestir. Onu emrettiği ve onu beğendiği için, şeytana nisbet edilmiştir. Yoksa bizzat şeytanın sesi değildir. Şarkı sesi, ölü için feryat etme, üflemeli, telli ve başka bütün çalgıların sesleri, Ademoğullarının canını sıkan, onları basitleştiren ve rahatsız eden şeytanın seslerindendir. "

Şarkı Ve Müziğin Haram Olduğunu Bildiren Sünnetteki Deliller

Hadis 1

Peygamber SallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyudu;

“Ümmetim arasında, zina yapmayı, ipekli elbiseler giymeyi, şarap içmeyi, çalgı aletlerini çalmayı helal sayan kimseler olacak”

(Buhari, Kitabu’l-Eşribe, babu ma cae fimen yestehıllu’l-hamr.)

Bu Hadis, şarkı ve müziğin haram kılındığı konusunda delaleti kesin açık bir nastır.

Hadis 2

Peygamber SallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyudu;

“Yüce rabbim bana, içki, kumar, davul ve telli çalgıları haram kıldı.”

(İbn Hacer El-Askalani, Fethu’l-Bari, X/55) Hadis Sahihtir. İmam Ahmed, Müsned , I/127. el-Elbani, “Tahrimu alati’t Tarab’ta Sahih olduğunu Söylemiştir)


Hadis 3

Peygamber SallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyudu;
“Bu ümmet içinde, yere batırılma, hayvana çevrilme ve gökten taş yağması olacak”

Müslümanlardan birisi Allah ‘ın Rasulü Bu ne zaman olacak diye sordu Rasulullah SallAllahu aleyhi ve selem şu cevabı verdi;

“Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri yaygınlaşıp içkiler içildiğinde”

(“En-Nihaye”,I/122. Bakınız: “Tahrimu alati’t-tarab” s.78

Şarkını ve Şarkı ile Uğraşanların Yerildiğne Dair Sahabe, Tabiin ve Dört İmamdan Nakledilenler 

Osman B.Affan (R.A.) Yüce Allah’ın kendisine olan lütfunu zikretmek üzere şöyle
demişti;

“Ben ne şarkı söyledim. Nede böyle bişeyi yapmak istedim) "

Abdullah B.Mesud (R.A.) ;

" Şarkı suyun bitkiyi büyütüp yaşerttiği gibi, kalpte münafıklığı yeşertir. "

Abdullah B. Ömer (R.A.);

Şarkı söyleyen küçük bir cariyeye rastladı ve şöyle dedi;

“ Şeytan birisini bırakacak olsaydı bunu bırakırdı”

Veki b. El Cerrah Allah ona rahmet etsin şöyle dedi;

" Tamburu Al sahibinin kafasında kır. "

Nitekim İbn Ömer – Allah ondan razı olsun böyle yapmıştır.

İmam Ebu Hanife Allah ona rahmet etsin şarkının haram olduğunu sert bir ifadeyle söylemiş ve onu dinlemeyi günah saymıştır.

İmam Şafi Allah ona rahmet etsin şöyle dedi;

“Şarkı batıl ve muhale (imkansıza) benzeyen, mekruh eğlencedir. Onunla çok meşgul olan şahitliği kabul edilmeyen sefih (kişiliği zayıf veya aklı noksandır.) "

İmam Malik’e Allah ona rahmet etsin – Şarkı Hakkında soruldu O da şu cevabı verdi;

“ Bize göre bunu ancak fasıklar yapar”

İmam Ahmed b. Hanbel Allah ona rahmet etsin şöyle dedi;

“ Şarkı münafıklık doğrur. O benim hoşuma gitmiyor”

İmam Ahmed b. Hanbel Allah ona rahmet etsin şöyle dedi;

“ Flüt, Ney, zurna, tambur, ut, rebap (kemençe) ve benzerleri haramdır. "


Dini ve Milli Şarkılarla Çocuk ve Doğum Günü Şarkılarının Hükmü

“el-Lecnetu’d Daime Li’l Buhusi’l ilmiye ve’l-ifta” ilim heyeti aşağıdaki soruyu şöyle cevaplandırdı:

Soru: Daha önce şarkı dinlemenin hükmünü sorduk. Biz müstehcen şarkıları dinlemenin haram olduğu cevabını verdiniz. Öyle olunca bildiğiniz gibi radyo veya televizyonda devamlı çalgı eşliğinde söylenen dini, milli şarkılarla çocuk ve doğum günü şarkılarının hükmü nedir?
Cevap: “Çalgı kesinlikle haramdır. Dini ve milli şarkıları çalgı eşliğinde olduğundan haramdır. Doğum günleri ise bid’attir. Onlarda bulunmak ve onlara katılmak haramdır.

Şarkı ve Müzik Hakkında Sözün Özü

1- Şarkı Dinde 2 Çeşittir. Mübah olan şarkı ve haram olan şarkı.
2- Mübah olan şarkı: Def dışındsa müzik aleti olmaksızın sadece sesi yükseltmek ve uzatmaktır. Def de ancak kadınlar için caizdir. Bu şarkı bayram günlerinde, düğünde, bir yolculuktan döndüğünde vb. olur ancak İslam’ın kurallarından çıkmaması gerekir.
3- Haram Olan şarkı: Çalgı türlerinden herhangi birini, dine aykırı bir sözü, dinin belirlediği yer ve zamanın dışında olanı içine alan her türlü şarkıdır.
4- Müzik aletiyle birlikte şarkı dinlemek icma ile haramdır.
5- Müzik aletlerine sahip olmak her yerde ve her zaman haramdır.
6- Müzik aletini dinlemek icma ile haramdır.
7- Dini ve milli şarkılar çocuk şarkıları ve doğum günü şarkıları çalgı eşliğinde söylendiğinde ve söz dine aykırı olduğunda haramdır.
8- Dini ilahiler, davullar ve dine aykırı sözler eşliğinde söylendiğinde haramdır.
9- Müzik aletlerinin ticaretini yapmak bütün çeşitleriyle haramdır.
10- Müzikle uğraşmak ve onu kazanç meselesi yapmak haramdır.
11- Şarkı aletleri ve kasetlerinin satılması için dükkânları kiraya vermek haramdır.
12- Erkek ve kadın şarkıcıları kiralamak ve onlara para vermek haramdır
.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:
SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ
 
 
Siteyi
Sık Kullanılanlara
Ekle

KABENURU
BIR COK DILDE MEALLI KURAN
DINLE


NASHEED DINLE
DINLE
-----------------------------------
Feyzul Furkan
Kuran-ı Kerim Meali
ve Orjinal Arapca

-----------------------------------
Kuran-i Kerim Arapca
-----------------------------------
Elmalili Hamdi Yazir
Turkce Meali

-----------------------------------
Kütüb-i Sitte
-----------------------------------
Ahmed b. Hanbel
el-Müsned

-----------------------------------
Ebu Hanife Müsned
-----------------------------------
İmam Malik Muvatta
-----------------------------------
Sahih-i Buhari
-----------------------------------
Sahih-i Muslum
-----------------------------------
Sünen-i Tirmizi
-----------------------------------
Sünen-i Ebu Davud
-----------------------------------
Sünen-i Darimi
-----------------------------------
Sünen-i İbni Mace
-----------------------------------
Sünen-i Nesai
-----------------------------------
İbn Hacer el-Askalani
Fethu'l-Bari
(Sahih-i Buhari Şerhi)

-----------------------------------
İmam Nevevi
Dualar ve Zikirler

-----------------------------------
Kudsi Hadisler
-----------------------------------
Uydurma Olduğunda
İttifak Edilen Hadisler

-----------------------------------
-----------------------------------
Esma ul Husna
-----------------------------------
Reklam
 
ONLINE DINLE
 


Ali Küçük
Hadis Tefsiri

-----------------------------------
Saffet Bakırcı
Hadis Tefsiri
-----------------------------------
Ahmet Kalkan
Sohbetleri

-----------------------------------
Hasan Karakaya
Sohbetleri

-----------------------------------
Timurtaş Hoca
Sohbetleri

-----------------------------------
Yoldaki İşaretler
(Dinle)

-----------------------------------

ONLINE IZLE
 
-----------------------------------
Efendimizin Hayatı

-----------------------------------
Tevhid Nesline Bir Örnek:
Maximilianus

-----------------------------------
Kehf Suresi

-----------------------------------
Mazlum

-----------------------------------
Kavimlerin Helakı

-----------------------------------
 
 
Selamun Aleykum 65204 ziyaretçi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ONLINE